ยินดีต้อนรับสู่เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับครู Information and Communication Technology for Teachers

วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2557

อัพเดทเทคโนโลยี

อัพเดตเทรนด์ด้านเทคโนโลยีสำหรับปี 2014 ให้ทราบกันค่ะ
 

ในอนาคตอันใกล้นี้ โลกของเราจะเข้าไปสู่ “ยุคข้อมูลมหาศาล” กันแล้วค่ะซึ่งเรามีระบบในการเก็บข้อมูลพวกนี้ เราสามารถดึงข้อมูลเหล่านี้มาใช้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอีกต่อไป 
เนื่องจากพัฒนาการด้านระบบคอมพิวเตอร์จากเครื่องเดียวมาสู่การเชื่อมโยงกัน เริ่มจากระบบแลน (Local Area Network หรือ LAN) ที่ใช้ภายในองค์กรที่เรียกว่า เครือข่ายข้อมูลภายใน (Intra-Net) ไปสู่การเชื่อมโยงแบบเครือข่ายสากลทั่วโลก (Inter-Net) จากคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ก็กลายเป็นขนาดเล็ก พกพาได้สะดวกขึ้น แต่เดิมคอมพิวเตอร์ถูกสร้างมาให้แก้สมการในการคำนวณที่ซับซ้อน

วันอังคารที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2557

ประวัติส่วนตัว

..ประวัติส่วนตัว..
ชื่อ : นางสาววันเพ็ญ  วรรณศรี
ชื่อเล่น : จอย
วิชาเอก : คบ.1 ภาษาอังกฤษ หมู่1
รหัสนักศึกษา : 564102027
เกิดวันที่ : 17 มิถุนายน 2537
กรุ๊ป : B
จบจาก : โรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยา
คติ : เป้าหมายมีไว้พุ่งชน